ბილიკის ჭანჭიკები/სეგმენტის ჭანჭიკები/გუთანის ჭანჭიკები და კაკალი