ქარხნის ტური

1

კომპანიის კარიბჭე

3

Საოფისე შენობა

2

მთელი ქარხნის გარე სცენა

7

მთელი ქარხანა

1 გენერალური მენეჯერი

Მთავარი მენეჯერი

2 ჩვენი გუნდი

Ჩვენი გუნდი

3 საკონფერენციო დარბაზი

Საკონფერენციო ოთახი

4 გაყიდვების განყოფილება

გაყიდვების დეპარტამენტი

7 მთელი სახელოსნო

მთელი სახელოსნო

9

მატერიალური ფართობი

7 მატერიალური მარაგი

მასალის მარაგი

9 საჭრელი მასალები

საჭრელი მასალების აღჭურვილობა

10 ნახვრეტის მოწყობილობა

ხვრელების გასაჭრელი მოწყობილობები

10 თერმული დამუშავების მოწყობილობა

სითბოს დამუშავების მოწყობილობა

11 აღჭურვილობის გადახედვა

აღჭურვილობის გადახედვა

12 სროლის აფეთქების მოწყობილობა

სროლის აფეთქების მოწყობილობა

c8fd109b

ფერწერის ხაზი

5 შეფუთვის ადგილი

შეფუთვის ზონა

6 საწყობი

საწყობი

16 საწყობი

საწყობი